web přesměrován

Základy ovládání PC

Základy ovládání počítače

Uživatelský účet (konto)

Přihlášení

 1. Po spuštění počítače zvolte v úvodní obrazovce možnost OrionXP a stiskněte klávesu Enter.
 2. Nyní počítač zavádí operační systém. Po určité době se objeví výzva ke stisknutí kombinace kláves Ctrl + Alt + Del.
 3. Po stisku Ctrl + Alt + Del se objeví dialogové okénko (též dialog) podobné tomuto: [Screenshot]
  V tomto dialogu zadejte své uživatelské jméno (Username), heslo (Password) a klikněte myší na tlačítko OK (pohybem myši dopravte kurzor na tlačítko OK a stiskněte levé tlačítko myši).

POZOR: Při zadávání hesla se rozlišují velká a malá písmena. Používá se heslo, které jste si zvolili při registraci.

Změna hesla

Pokud chcete změnit heslo, je třeba to udělat v systému UNIX. Musíte spustit unixový shell PuTTY (najít v nabídce Start) a připojit se ke stroji eryx.zcu.cz. K přihlášení do Unixu použijete svoje uživatelské jméno a heslo, příkazem passwd jej poté můžete změnit. Příkaz passwd po vás bude požadovat staré heslo, pak nové heslo a zopakování nového hesla.

Odhlášení

Odhlásíte se pomocí volby [Screenshot] Odhlásit z nabídky Start

Odhlášení od počítače je velmi důležité! Nikdy neodcházejte od počítače, od kterého jste se řádně neodhlásili. Někdo může využít vaší nedbalosti a "vaším jménem" provozovat např. počítačovou kriminalitu.

Operační systém Microsoft Windows XP

Úvod

Po přihlášení k systému bude vypadat obrazovka přibližně takto:

[Screenshot]

V dolní části obrazovky je tzv. lišta. Nad lištou je pak pracovní plocha. Lišta slouží k ovládání jednotlivých úloh (aplikací, programů): skrývání/vyvolávání jejich oken, přepínání mezi nimi, atd. Pokud je systém Windows XP normálně nastaven, je lišta stále viditelná - není-li lišta viditelná, sjeďte kurzorem myši na spodní okraj obrazovky a lišta se objeví. Plocha pak slouží k umisťování ikon a všechna okna (aplikace) jsou otevírána nad plochou (nepřekrývají lištu).

Hlavním ovládacím zařízením systému Windows XP je myš. V celém systému Windows, včetně aplikací pro tento systém určených, platí konvence, že jeden stisk (klik) levého tlačítka myši (click) slouží k výběru daného objektu, dvojitý stisk (dvojklik) (double-click) k provedení základní předvolené (default) akce se zvoleným objektem, tj. například spuštění v případě programu; pravé tlačítko provádí jiné akce, většinou vyvolává tzv. kontextovou nabídku, která obsahuje všechny akce, které lze s daným objektem provést.

V systému Windows jsou aplikace (program), soubory a jiné objekty reprezentovány obrázkem s popiskem, kterému se říká ikona. Zvolení ikony se provádí umístěním kurzoru (šipky) myši na danou ikonu (raději na obrázek, nežli na text) a stisknutím levého tlačítka myši (všimněte si dodržování konvence). K provedení standardní akce (u složek jejich otevření v průzkumníku, u aplikací jejich spuštění, atd.) stačí dvakrát rychle za sebou stisknout levé tlačítko myši (double-click) nad objektem. Po stisku pravého tlačítka myši nad ikonkou se vyvolá kontextová nabídka (viz obrázek).

[Screenshot]

V kontextové nabídce může uživatel zvolit operaci, kterou chce provést: Kurzor myši umístí na určitou akci a zvolí ji levým tlačítkem.

Kontextovou nabídku právě zvoleného objektu lze vyvolat i pomocí klávesnice, buď klávesou se symbolem kontextové nabídky vlevo od pravé klávesy Ctrl nebo kombinací Shift + F10. To je výhodné především při psaní v textovém editoru Microsoft Word.

Lišta (Taskbar)

Lišta slouží zejména k přepínání mezi běžícími aplikacemi a pomocí tlačítka Start k jejich spouštění. Spuštěná (běžící) aplikace je na liště reprezentována tlačítkem se shodným popiskem, jaký má okno aplikace. Kliknutím na takové tlačítko se okno aplikace stane zaostřeným (focused), tj. objeví se navrchu - všechna ostatní okna jsou tímto oknem překryta.

Operační systém Windows XP umožňuje tzv. víceúlohové zpracování (multitasking) - uživatel může spustit více programů najednou (např. Word a Internet Explorer) a pomocí tlačítek na liště mezi nimi "přeskakovat" (také stiskem kláves Alt + Tab). Sledujte tlačítka reprezentující spuštěné programy, abyste nespouštěli stejný program vícekrát. Je možné, že již běží! Každý další spuštěný program pochopitelně zpomaluje Váš počítač.

Nabídka Start

Nabídka Start se otevře kliknutím (rozuměj kurzor umístit na tlačítko Start a stisknout levé tlačítko myši) na tlačítko Start. "Rozbalená" nabídka Start vypadá asi takhle:

[Screenshot]

Kurzorem myši pak můžeme vybrat položku (akci, aplikaci, složku) a opět levým klikem (kliknutím levým tlačítkem myši) ji spustit/otevřít. Pokud má položka nabídky na pravé straně šipku, pak se jedná o skupinu, která nejde přímo spustit, ale lze ji dále "rozbalit"; obsahuje další položky.

V nabídce Start jsou také volby pro odhlášení uživatele nebo vypnutí počítače (v dolní části).

Většina programů se spouští z podnabídky Všechny programy. Nad touto podnabídkou je seznam naposledy spouštěných programů, resp. otevíraných složek či dokumentů, který umožňuje rychlé opakované spouštění např. často používaného programu.

K vyvolání nabídky Start lze použít také klávesu Windows (označena symbolem rozevlátého okna) nebo kombinaci Ctrl + Esc. Klávesu Windows lze kombinovat s ostatními klávesami, např. Windows + E vyvolá průzkumníka, Windows + D zobrazí plochu (tj. minimalizuje/skryje všechna okna), Windows + R vyvolá dialog přímého vykonávání příkazů, Windows + F vyvolá dialog vyhledávání objektů.

Taskbar

Lišta úloh slouží k ovládání běžících aplikací, resp. otevřených oken. Na obrázku je příklad dvou běžících programů (Total Commander a Corel PHOTO-PAINT). Tlačítko reprezenující okno, které je právě zaostřené (uživatel v něm pracuje), je na liště úloh zobrazeno jako "zatlačené".

[Screenshot]

K přepnutí do jiného programu (okna) stačí levým klikem v liště úloh tento program vybrat. Pravým klikem lze vyvolat kontextovou nabídku běžícího programu.

K přepínání mezi běžícími aplikacemi lze použít i klávesové zkratky Alt + Tab nebo Alt + Shift + Tab. Pokud po stisknutí této kombinace klávesu Alt podržíme, zůstane uprostřed obrazovky seznam bežících úloh. Lze pak držením klávesy Alt a mačkáním Tab vybrat určitou úlohu. Podržíme-li současně ještě Shift, provádí se vyběr opačným směrem.

Tray

Oblast v okolí pravého konce lišty se nazývá anglicky tray (ustálený český název zatím nemá) a obsahuje obvykle hodiny, indikátor rozložení klávesnice (neboli Panel jazyků), připojení sítě, ovládání hlasitosti (je-li v počítači zvuková karta), atd. V trayi ovšem mohou být i další objekty, např. běžící programy. Obvykle se jedná o programy, jejichž umístění na liště úloh by bylo nepraktické a zabíralo by tam zbytečně místo (např. antivirový program běžící "na pozadí").

[Screenshot]

Mezi programy umístěnými v trayi nelze přepínat pomocí klávesnice (Alt + Tab). Ovládání těchto programů se děje většinou pomocí myši. Modré kulaté tlačítko s bílou šipkou vlevo slouží k zobrazení všech objektů v trayi (i zřídka užívaných, které jsou kvůli úspoře místa skryty).

Okna

Základní ovládání okna

Téměř každá aplikace (program) je ve Windows zobrazena jako tzv. okno (window) (odtud Windows). Téměř každé okno má společné ovládací prvky označené a popsané v obrázku:

[Screenshot]

Na obrázku je okno ohraničeno okrajem a v horní části obsahuje záhlaví okna se základními ovládacími prvky. Zbytek okna vyplňuje pracovní plocha aplikace. Přímo pod záhlavím okna je obvykle umístěna hlavní nabídka aplikace.

Operace s okny

Téměř s každým oknem lze provést následující operace:

 • [Screenshot] Minimalizovat - okno je odstraněno z obrazovky, ovšem aplikace není ukončena a lze jí vyvolat z lišty (kde i po minimalizaci zůstane) nebo přepnutím pomocí Alt + Tab.
 • [Screenshot] Maximalizovat - okno je zvětšeno na celou obrazovku, pouze lišta není překryta.
 • [Screenshot] Obnovit - obnovení původní velikosti před maximalizací nebo minimalizací.
 • [Screenshot] Zavřít - zavření okna a ukončení aplikace (také pomocí Alt + F4).
 • Velikost - je změněna velikost okna.
 • Přesunout - je změněno umístění okna na pracovní ploše.

Změna velikosti okna se provádí tak, že se kurzor myši umístí na rám (tvar kurzoru se změní ze šipky na oboustrannou šipku), stiskne se levé tlačítko myši a drží se stisknuté. Zároveň se myší pohybuje ve směru požadované změny velikosti okna. Této operaci se říká tažení myší (Drag&Drop).

Změna polohy okna se provádí tažením okna za jeho záhlaví.

V levé části záhlaví okna (před popiskem) je umístěna ikona, která též má svojí funkci. Levým klikem na ikoně vyvoláme kontextovou nabídku okna (stejnou jako v případě pravého kliku na tlačítku v liště). Dvojklikem na ikonu pak okno zavřeme.

Okno můžeme rychle zavřít pomocí klávesové zkratky Alt + F4. Kontextovou nabídku okna vyvoláme Alt + mezerník.

Hlavní nabídky aplikací

Hlavní nabídka aplikace je umístěna pod záhlavím okna. Hlavní nabídka aplikace obvykle nabízí přístup k veškerým funkcím aplikace. Nepsanou konvencí je, že první vlevo umístěná nabídka umožňuje práci se soubory (otevírání, ukládání, atp.) a ukončení aplikace, a poslední vpravo umístěná pak obsahuje nápovědu. Příklad takové hlavní nabídky je na obrázku.

[Screenshot]

Jednotlivé položky nabídky se vybírají pomocí levého kliku.

Užitečné programy

Zde je stručný popis některých užitečných programů, které jsou součástí operačního systému Microsoft Windows XP:

Průzkumník Windows (Windows Explorer)

 • umožňuje manipulovat se soubory na disku
 • nachází se ve Start - Všechny programy - Příslušenství

Poznámkový blok (Notepad)

 • umožňuje prohlížet a měnit jednoduché textové soubory
 • nachází se ve Start - Všechny programy - Příslušenství

Wordpad

 • umožňuje prohlížet a měnit složitější textové soubory (ale Word to není)
 • nachází se ve Start - Všechny programy - Příslušenství

Kreslení (Paint)

 • umožňuje prohlížet a měnit jednoduché obrázky (ve formátu BMP)
 • nachází se ve Start - Všechny programy - Příslušenství

Kalkulačka (Calculator)

 • nahradí vaší kalkulačku
 • nachází se ve Start - Všechny programy - Příslušenství

Mapa znaků (Character map)

 • když se vám nedaří na klávesnici najít určitý znak
 • nachází se ve Start - Všechny programy - Příslušenství - Systémové nástroje