web přesměrován

Upravte si WIn XP

– efektivněji k vlastnostem objektů
Jako první zmíníme malý, leč velmi rychlý a užitečný trik. Potřebujeme-li se dostat do okna s vlastnostmi objektu, ve většině případů tak učiníme prostřednictvím pravého tlačítka myši na danou složku, soubor nebo zástupce a z kontextového menu vybereme položku Vlastnosti. To lze ale udělat mnohem rychleji. Stačí, když podržíte klávesu Alt a dvakrát poklepete na objekt levým tlačítkem myši. Možná si teď říkáte, že jde o zbytečnost, ale zkuste tím potají oslnit svého kolegu či kamaráda. Přinejmenším bude jistě nevěřícně kroutit hlavou a považovat vás za mistra v ovládání Windows.

Snadné triky

2 – rychlejší způsob, jak se dostat do systémových vlastností
Tento trik přímo navazuje na předešlý. Podobným způsobem lze totiž vyvolat i nastavení systémových vlastností počítače. Standardně k nim lze přistoupovat přes kontextové menu ikonky Tento počítač, umístěné na ploše Windows, či výběrem položky Systém v Ovládacích panelech Windows. My pro vás ale máme další a rychlejší způsob. Stačí přidržet klávesu Alt a dvakrát za sebou stisknout levé tlačítko myši. Od předešlého tipu se tento moc neliší, ale v tomto případě nejde jen o úpravu zástupce, nýbrž o nastavování funkcí Windows, proto jsme ho zmínili zcela zvlášť.

Snadné triky

3 – jak vrátit provedené změny
Klávesová zkratka Ctrl+Z. Kdo by ji neznal. Jen pro jistotu pro ty, kteří netuší. Pomocí kombinace těchto dvou kláves se lze v některých programech vrátit o jeden, nebo více kroků zpět (dle aplikace). Pokud si tedy například ve Wordu smažeme kousek textu, stisknutím této klávesové zkratky se vrátíme před moment výmazu. Málokdo ale už ví, že tato kombinace kláves pracuje kdekoliv ve Windows. Uveďme příklad: Smažete si jakýkoliv objekt na ploše systému. Prakticky vzápětí si ale uvědomíte, že jste udělali chybu. Pak stačí použít právě zkratku Ctrl+Z a data se poslušně vrátí zpět na místo, odkud byla smazána. Tedy za předpokladu, že jste ho nesmazali s pomocí klávesy Shift. Odpadá tak především nutné prohledávání systémového koše. Kroku zpět lze využít i pro navrácení textu přejmenovaného objektu atd. Zkuste experimentovat.

Snadné triky

4 – fonty našim očím na míru
Tento trik je opravdu perličkou a navíc o ní ví jen málokdo. Pokud používáte při práci myš se skrolovacím kolečkem (kulaté na přední straně myši, mezi levým a pravým tlačítkem), pak se vám čas od času může hodit trik pro Internet Explorer. Každý server používá pro zveřejňování svého obsahu různé fonty. Někdy se můžete setkat s opravdu velmi malými. Abyste zbytečně neunavovali oči, zkuste přidržet klávesu Ctrl a skrolovat kolečkem směrem k sobě. Jistě si nelze nevšimnout zvětšení velikosti písma. To samé platí i pro zmenšení, točte kolečkem od sebe.

Jak se vám čte tento řádek?

A jak se vám čte tento řádek?

Tip: Nemáte moderní myš? Nevěště hlavu. Podobného triku lze dosáhnout i když nedisponujete myší s kolečkem. Stačí když najedete do hlavní lišty IE, kde vyberete Zobrazit -> Velikost textu. Na výběr máte hned z pěti formátů velikosti písma.

5 – hledáme slova i na webu
Funkci pro vyhledávání souborů a textu lze použít nejen v počítači, ale i na webových serverech. Tedy jen s tím rozdílem, že na internetových stránkách se vyhledává pouze text, nikoliv data. Hledáte-li tedy určitý výraz, o kterém víte, že se na stránce nachází, zkuste využít klávesové zkratky Ctrl+F. V browseru se otevře dialogové okno Najít, vy pomocí klávesnice zadejte hledaný výraz a stisknete klávesu Enter. Opakovaným stisknutím se přesunete k dalšímu nalezenému výrazu (pokud ho stránka obsahuje). Klávesová zkratka funguje (testováno) i v Opeře a NetScapu, takže nejste omezeni jen na IE.

Snadné triky

6 – rychlý pohyb v dokumentech
V textových editorech lze pro hromadný skok na začátek nebo konec textu použít klávesových zkratek Ctrl+End, nebo Ctrl+Home. To samé, ale i bez Ctrl, funguje v aplikaci Internet Explorer. Klávesy Home a End lze navíc v textových editorech využívat i pro skok na začátek nebo konec aktuálního řádku.

Snadné triky

7 – kde že jsem naposledy dělal ty úpravy?
Na závěr ještě jeden malinký trik pro textový editor, pocházející z dílen Microsoftu. V komerčním MS Wordu se pomocí klávesové zkratky Shift+F5 lze kdykoliv vrátit na místo, kde jsme naposledy dělali úpravy v textu. Program automaticky uchovává poslední čtyři kroky předchozích provedených revizí.

8 – skok na začátek slova
Chcete-li se v textovém editoru (MS-Office, Wordpad atd.) přesunout jen o několik slov vpřed či vzad, nemusíte tak činit jen prostřednictvím myši. V některých případech to možná je efektivnější, ale pro případ skoku jen o pár slov zkuste raději využít klávesového hmatu Ctrl+šipka vlevo či vpravo. Jednoduše stiskněte a přidržte klávesu Ctrl a pomocí šipek se přesuňte o potřebný počet slov. Toužíte-li po úpravách na začátku textového bloku, zkuste stisknout Ctrl a šipku nahoru či dolu. Pokud již mluvíme o šipkách, poslední vychytávkou je možnost text pro pozdější úpravy označit. Stačí přidržet klávesu Shift a pomocí směrových tlačítek klávesnice označit potřebný počet znaků.

Snadné triky

9 – efektivnější přemístění souborů
Pokud přenášíte nějaký objekt prostřednictvím pravého tlačítka myši, máte v jeho kontextovém menu na výběr ze čtyř možností: vyjmout, kopírovat, vytvořit zástupce a smazat. Rychlejší způsob, jak manipulovat se soubory, může být prostřednictvím levého tlačítka myši. Soubor nebo složku jednoduše uchopte a přidržte klávesu Ctrl pro kopírování (na ikonce se objeví symbol +), nebo Ctrl+Shift pro vytvoření zástupce (na ikonce se objeví šipka) a umístěte ho na nové místo. Další možnost, jak manipulovat s daty, je prostřednictvím známých klávesových zkratek Ctrl+X, C, V.

Snadné triky

10 – trik s e-mailovou adresou
Pokud máte ve schránce Windows zkopírovanou e-mailovou adresu, můžete prostřednictvím vložení adresy (Ctrl+V) do IE browseru (funguje také v Opeře) zabít dvě mouchy jednou ranou. Po stisknutí klávesy Enter totiž dojde k zobrazení URL adresy nacházející se za symbolem zavináč. Vložte tedy například adresu redakce@technet.cz do IE a odešlete. Automaticky se dostanete na stránky našeho serveru (technet.idnes.cz). Tento trik si může najít také uplatnění v případě, že chcete zjistit, z jaké domény vám přišla nežádoucí elektronická pošta (spam).

Snadné triky

11 – pohodlné vypnutí Windows Messenger
S příchodem Windows XP jsme za své peníze dostali nejen samotný systém, ale i řadu prográmků, které nám prý mají ulehčit práci. Mezi ně lze zařadit i Windows Messenger. Jde o tzv. „kecálka“, který ale na mnoha počítačích není využíván a tím zbytečně zabírá systémové prostředky PC. Pravou myší tedy klikněte na jeho ikonku v systémové liště Windows a z kontextového menu vyberte Otevřít. V otevřeném menu klikněte na Nástroje a vyberte Možnosti. Ve třetí kartě, označené jako Předvolby, zrušte označení prvního a druhého řádku a celou operaci potvrďte tlačítkem OK. Tím dojde k odstranění messengera z vašich očí.

Snadné triky

12 – změna velikosti ikon v IE
Zdají se vám ikonky v Internet Exploreru příliš velké? Pak máte možnost to změnit. V hlavní lište browseru klikněte na Zobrazit a z menu vyberte Panel nástrojů -> Vlastní. V řádku možnosti textu vyberte v rolovacím menu volbu Malé ikony. Provedené změny potvrďte tlačítkem Zavřít. Touto změnou dosáhnete i lepšího využití zobrazovací plochy v IE.

Snadné triky


 
13 – trvalé nastavení zobrazení složek
Také ikonky v průzkumníku Windows jsou v xpéčkách neúměrně velké. Pokud, stejně jako my, využíváte raději zobrazení jejich seznamu nebo podrobností a nebaví vás neustále nastavovat v každé složce zvlášť konkrétní zobrazení, zkuste využít následujícího postupu. V jakékoliv složce si nastavte vámi preferovanou velikost ikon. Poté vyberte Nástroje -> Možnosti složky -> kartu Zobrazení. Zde klikněte na tlačítko Použít pro všechny složky. Tím jste dali pokyn, aby Windows použil zobrazení aktuálního nastavení pro všechny složky v počítači.

Snadné triky

14 -  rychlé vkládání času
Velmi šikovná funkce se také nachází pod klávesou F5. Potřebujete-li do textového editoru vložit aktuální datum a čas, stiskněte zmíněnou klávesu. Ušetříte čas nejen zbytečným přepisováním informací, ale zároveň nemusíte pátrat po tom, kolikátého vlastně vůbec je. Funkci lze využít v aplikaci Notepad.

Doplněno: Ve Wordu, lze datum, nebo čas, vkládat pomoci klávesových zkratek Alt+Shift+T (čas), Alt+Shift+D (datum).

Snadné triky

Na přání některých našich čtenářů jak v diskusních fórech, tak v e-mailech budeme - počínaje tímto dílem - v našem seriálu o tipech nejen pro Windows členit rady do dvou kategorií - pro začátečníky a pro pokročilé. Pevně doufáme, že vám to přijde vhod a že již nebude ani jedna z těchto dvou skupin muset pročítat zbytečné nebo naopak příliš složité rady.

15 – automatické přihlášení do Windows XP
Pokud má k PC s instalovanými Windows XP přístup pouze jedna osoba, případně v něm nejsou uložena žádná důležitá data a chcete, aby ho využíval kdokoliv, pak můžete zrušit nutné zadávání loginu a hesla pro přihlášení do systému. Jděte do nabídky Start –> Spustit a do řádku vepište control userpasswords2. Tím otevřete okno s uživatelskými účty. Nyní již stačí odznačit řádek Před použitím počítače… Poté v dalším okně nadefinujte nového defaultního uživatele.

Tipy pro pokročilé

16 – jak zálohovat nastavení ve Winampu
Kdo by neznal starý, dobrý a oblíbený Winamp. Multimediální přehrávač si našel místo téměř na každém PC. Upgradujete-li systém nebo provádíte jiné, radikálnější zásahy, např. provádíte novou instalaci systému, zajisté byste chtěli mít Winamp i po změnách stále nastavený podle svého gusta. Podívejte se do adresáře Winampu (standardně C:\Program files\Winamp) a na bezpečné místo si zkopírujte soubor s názvem winamp.ini. Ten opět po nové instalaci software zkopírujte na původní místo. U verze Winamp 3 hledejte soubor studio.xnf a u pětkové novinky oba zmíněné soubory.

Tipy pro pokročilé

17 – klávesová zkratka pro uzamčení stanice
Máte-li možnost zamykat si počítač, určitě toho patřičně využíváte. Možná jste totiž stejně jako my zažili žertíky kolegů, kteří se vám snažili v době vaší nepřítomnosti provést nějaký ten šprým. Kromě standardní metody přes nabídku Start či klávesové zkratky (v systému Windows XP např. Windows+L) můžete využít i jiný způsob uzamčení. Stačí do příkazového řádku zadat příkaz rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation a můžete jít na kafe. Abyste nemuseli příkaz opakovaně psát, můžete si na ploše vytvořit jeho zástupce.

Tipy pro pokročilé

18 – oťukejte si své okolí
Pokud si chcete ověřit, jestli je určitá webová stránka v provozu, nejrychlejším způsobem je použít příkaz ping. Tento program si odesíláním zkušebních paketů ověří, jestli je vámi zadaná stránka dostupná. Nejprve klikněte na Start –> Spustit, případně použijte klávesovou zkratku Windows+R. Do řádku napište příkaz cmd. V otevřeném okně potom stačí zadat výraz ping a jméno serveru. Fungují stránky technetu.cz? Napíšete ping technet.cz. Při psaní adresy nemusíte zadávat ani www, zato doména (v našem případě .cz) je velmi důležitá. Je-li server dostupný, vrátí se vám všechny pakety s délkou odezvy.

Tipy pro pokročilé

19 – kudy se ke mně dostávají ta data?
Předchozí tip ještě doplníme dalším zajímavým příkazem. Možná jste se již někdy zajímali, kudy proudí data od serveru směrem k vám, do vašeho PC. Stačí se tedy poohlédnout po aplikaci k tomu určené nebo můžete také použít jednu, standardně obsaženou ve Windows XP: tracert. Jeho zápis je stejný jako v případě pingu, včetně pravidla bez psaní adresy. Do příkazového řádku zadejte tracert technet.cz. Výsledkem je přehled serverů, včetně doby odezvy.

Tipy pro pokročilé

20 – změna přihlašovacího a odhlašovacího okna do Windows
S příchodem operačního systému Windows se určitým způsobem změnilo tzv. logon okno. Od verze systému Windows NT a 2000 byla řada z nás zvyklá používat přihlašovací obrazovku bez zbytečného přátelského (grafického) prostředí. Přechod zpět na klasický způsob lze provést velmi lehce. Vyberte Star menu –> Ovládací panely –> Uživatelské účty –> Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů. Odškrtněte volbu Používat úvodní obrazovku. Toto může provádět pouze správce systému.

Tipy pro pokročilé

Poznámka: Klasickým způsobem přihlášení a odhlášení již samozřejmě disponují počítače přihlášené do domény.

21 – dočasné přiřazení administrátorských práv
Následující tip je určen osobám s administrátorskými právy. Potřebujete-li na pracovní stanici nainstalovat další programové vybavení, jistě víte, že musíte být přihlášeni jako Správce počítače, nebo musíte být členy této skupiny. Pokud to ale situace nevyžaduje, jde spustit instalaci i z normálního uživatelského účtu. Klikněte pravým tlačítkem myši na instalační soubor, vyberte Spustit jako. V novém dialogovém okně se přihlaste jako administrátor a zadejte heslo.

Tipy pro pokročilé


22 - automatika k nezaplacení?
Windows XP mají vynikající možnosti v nastavení automatického přehrávání souborů. Vložíte-li do CD-ROMky nějaký disk, případně připojíte jakékoliv paměťové zařízení (přenosný disk, digitální fotoaparát), objeví se okno Přehrát automaticky. Chcete-li nadefinovat chování pro každý druh média zvlášť, pak pomocí klávesové zkratky Win+E vyvolejte okno průzkumníka a na připojené zařízení (např. CD-ROM) klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti. Přepněte se na druhou kartu s názvem Přehrát automaticky a dle typu obsahu souboru vyberte akci, která se má pro konkrétní typ obsahu provést.

Tipy pro začátečníky 

23 - jak sledovat výkon a zatížení sytému?
Od operačního systému Windows NT je možné sledovat vytížení systémových prostředků počítače. Možná tuto funkci znáte pod označením Správce úloh systému Windows. Pokud váš počítač z ničeho nic zpomalí, zkuste pomocí Start -> Spustit vepsat do řádky slovo TASKMGR. Chcete-li vytížení systému sledovat nepřetržitě, pak si správce můžete minimalizovat do lišty. Ovšem ještě před tím je zapotřebí v menu Možnosti zatrhnout položku Skrýt při minimalizaci.

Tipy pro začátečníky

24 - mažte soubory efektivněji
Mažete-li jakýkoliv soubor nebo složku ve Windows, systém se vás pokaždé zeptá, zda si opravdu přejete zvolená data z disku smazat. Chcete-li tento mezikrok před přesunutím dat do koše odstranit, pak klikněte na ploše na ikonku koše levým tlačítkem myši a z menu vyberte Vlastnosti. Přepněte se na kartu Globální nastavení a zrušte označení Při odstraňování zobrazit žádost o potvrzení. V této kartě se nachází ještě jedno velice důležité nastavení - Nepřesouvat soubory do koše, ihned je odstraňovat. Zrušíte-li i toto označení, pak se smazaná data nebudou přesouvat do koše, ale rovnou budou putovat do věčných lovišť, na to je třeba pamatovat.

Tipy pro začátečníky

25 - náhrada za klávesu Windows
Jste-li majiteli starší klávesnice, nedisponující tzv. klávesou Windows (nacházející se mezi Altem a Ctrl) a tudíž nemůžete využívat některé klávesové zkratky spojené s touto klávesou, pak nezoufejte. Máme pro vás její alternativu. Stačí, když si stáhnete prográmek Keyboard Remap Kernel Toy, pocházející z balíku Microsoft Kernel Tools. Po spuštění instalačního souboru dojde k rozpakování všech jeho součástí. Vás bude zajímat především ten s názvem keyremap.inf. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z menu vyberte položku Nainstalovat. Dojde k instalaci a v menu Klávesnice (Start -> Ovládací Panely -> Klávesnice) najdete úplně novou záložku, označenou jako Remap. Nyní můžete začít vesele konfigurovat.

Tipy pro začátečníky

Tipy pro pokročilé:

26 - jak odinstalovat neodebratelné standardní součásti Windows?
Taky jste si všimli, že ve Windows XP jsou instalovány některé programy, které nejdou standardní cestou ze systému odebrat (přes rozhraní Přidat nebo odebrat programy -> Přidat nebo odebrat součásti systému). Pokud ano, a toužíte se některých z nich zbavit, pak si vyhledejte soubor sysoc.inf (standardně C:\Windows\Inf) a otevřete si ho v jakémkoliv textovém editoru. Najděte si sekci [Components] a u řádku, který si přejete zobrazit, smažte slovo hide (HIDE) včetně čárky za ním a editovaný soubor uložte. Pokud nyní nahlédnete do panelu Přidat nebo odebrat programy -> Přidat nebo odebrat součásti systému, objeví se v něm nové položky pro odinstalaci.

Tipy pro pokročilé

27 - virtuální disková jednotka
Jedním z nejvyužívanějších příkazů ještě z éry MS-DOSu, je bezpochyby příkaz SUBST. Tato pomůcka samozřejmě nemůže chybět ani v nových verzích Microsoft Windows. Pomocí této funkce je možné vytvořit z klasického adresáře virtuální diskovou jednotku. S tou lze dále pracovat tak, jako by šlo téměř o klasický disk nebo oddíl svazku. Na disku si vytvořte adresář, například C:\Tajny. Pak do příkazového řádku zadejte – subst x: C:\Tajny (x je písmo vytvářené jednotky, ke které se přiřadí adresář, lze dosazovat jen ty písmena jež nejsou v současné době používána). Zrušení lze provést pomocí subst x: /d.

Tipy pro pokročilé

28 - systémové informace každého PC jako na dlani
Užitečný nástroj se skrývá pod příkazem SYSTEMINFO. Zajisté jste se již někdy setkali s tím, že jste potřebovali vědět důležité informace o počítači, ale po ruce nebyl žádný software, který to umožňuje. Použijete-li příkaz systeminfo, bude moci odesílat dotazy na základní konfiguraci systému. Po vrácení výsledku si může prohlédnou log, obsahující např. úplnou verzi operačního systému, product ID, datum původní instalace, výrobce základní desky, nastavení síťového připojení a další cenné informace. V neposlední řadě si můžete prohlédnout i seznam všech nainstalovaných oprav (hotfixů).

Tipy pro pokročilé

Tipy pro začátečníky:

29 - také vás již nebaví hrát si s ikonami na schovávanou?
Pokud vaše odpověď zní kladně, pak zkuste změnit nastavení individuálních nabídek. Individuální nabídky prý zpřehledňují nabídku Programy. Redakce Technet.cz má poněkud jiný názor, to ale v tuto chvíli není podstatné. Chcete-li tuto funkci deaktivovat alespoň v nabídce Start, tak se přesuňte do dialogu Vlastnosti (Start -> Nastavení -> Hlavní Panel a nabídka Start klikněte na záložku Nabídka Start) a v dalším okně zrušte zaškrtnutí položky Používat individuální nabídky.

Tipy pro začátečníky

30 - skutečná velikost adresáře ve Windows
Používáte-li pro práci se soubory ve Windows standardního Průzkumníka (Windows+E), zajisté občas potřebujete zjistit skutečnou velikost určitého adresáře. Ti, kteří tedy netuší, jak na to, mohu využít dialogovou nabídku každé souborové položky, uložené na pevném disku počítače. Označte adresář nebo soubor a klikněte pravým myšítkem, z okna vyberte Vlastnosti. Tím dojde k zobrazení skutečné velikosti požadovaných dat.

Tipy pro začátečníky

31 - aby i Word nezapomněl
Možná znáte funkci automatické ukládání v aplikaci Microsoft Word. Ta se stará o automatické ukládání dokumentu na pozadí systému. Mnohdy toto zálohování může zachránit i krk. Tomu, komu se již nejednou stalo, že mu spadnul systém v tu nejnevhodnější dobu, by mohla pomoci změna intervalu ukládání. V programu je standardně nastaveno ukládání každých deset minut. Časový úsek si lze libovolně upravovat. Ve Wordu klikněte na Nástroje -> Možnosti a přesuňte se na záložku Uložit. Zde v políčku Automaticky ukládat po 10 minutách nastavte novou hodnotu a změny potvrďte tlačítkem OK

Tipy pro začátečníky

Tipy pro pokročilé:

32 - rychlejší přístup ke Správci zařízení
Správce zařízení je modul, starající se o bezproblémových chod veškerého nainstalovaného hardwaru. Chcete-li ho otevřít, pak zajisté vyberete z kontextového menu na ikonce Tento počítač položku Vlastnosti a přepnete se na kartu Hardware, kde kliknete na tlačítko Správce zařízení. Pokud se ale chcete do správce přesunout rychleji, můžete využít standardního příkazu devmgmt.msc. Spusťte příkazový řádek (Start -> Spustit) a zadejte devmgmt.msc.

Tipy pro začátečníky

33 - jak vrátit zástupce plochy na hlavní lištu Windows?
Jestliže se vám nějakým podivným způsobem stalo, že jste odebrali zástupce, pomocí kterého zobrazujete plochu systému (shodí všechny okna do lišty, nachází se vedle tlačítka Start), pak velmi jednoduchým způsobem můžete sjednat nápravu. V poznámkovém bloku (příkaz notepad v Start -> Spustit) vytvořte nový soubor a zkopírujte do něho následující text:

[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

Tipy pro začátečníky

Soubor uložte s libovolným názvem, ovšem, jako příponu vyplňte *.scf (příklad: zobrazit plochu.scf). Tím jste vytvořili zástupce pro rychlé zobrazení plochy, kterého jednoduchým přetažením můžete umístit opět do hlavní lišty systému.

34 - maximalizovaný Internet Explorer při každém spuštění
S příchodem nové generace aplikace Internet Explorer od společnosti Microsoft se o tomto produktu objevilo mnoho článků. Pod většinou z nich se řada čtenářů dotazovala, jak zařídit, aby se jim při každém spuštění (tedy i při otevření okna kliknutím na jakýkoliv odkaz) spustila nová instance aplikace v maximalizovaném okně. Postup, jak na to, je jednoduchý. Otevřete jedno okno IE, pomocí kurzoru myši ho natáhněte do všech rohů obrazovky (nepoužívejte tlačítko maximalizovat umístěné v pravém rohu). Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a v hlavním menu IE vyberte Soubor -> Zavřít (nezavírejte aplikaci "Xkem" umístěným v pravém rohu okna). Nyní, když otevřete IE by se měl objevit v maximalizované podobě. Pokud se tak nestalo, zkuste při zavírání použít místo Ctrl kombinaci kláves Ctrl+Shift.

Tipy pro začátečníky

35 - systémové složky kdekoliv
Možná jste někdy zatoužili po rychlém přístupu k některým systémovým složkám. Díky skrytým funkcím systému Windows to je možné. Tam, kde si chcete odkaz vytvořit (v panelu Start v rootu disku C: atd), vytvořte nový soubor, případně adresář a pojmenujte ho (pozor! nesmíte zadat žádnou koncovku) podle toho, k čemu má být určený:

Ovládací panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Připojení k síti. {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
Tento počítač.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Tiskárny.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Koš.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
URL historie.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}
Schránka.{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}
Microsoft Outlook.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}
Moje dokumenty.{450d8fba-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}
Naplánované úlohy.{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Tipy pro začátečníky

Názvy před tečkou si můžete libovolně měnit. Některé položky fungují pouze v určitých verzích systému Windows.

Tipy pro začátečníky:

36 – položky ve Start menu podle abecedy
Tento tip je velice primitivní, ale některým uživatelům PC přece jen nemusí být znám. Ti z vás, kteří se trápí rovnáním položek (přesouváním) v menu Programy podle jejich počátečního písmene, mohou zkusit využít automatické pomůcky. Stačí, když ve Start menu přejdete na položku Programy a kliknutím pravého tlačítka myši vyvoláte kontextové menu, ze kterého vyberete položku Seřadit podle názvu.

Tipy pro začátečníky

37 - startovací disketa ve Windows XP
Majitelé operačních systémů Windows 95 a 98 si jistě vzpomínají na možnost vytvořit si vlastní startovací disketu. Systému Windows 2000 tato funkce chybí, ale u XPéček se opět s určitým omezením objevila. Tím omezením máme na mysli podporu disků pouze se souborovým systémem FAT a FAT32. Majitelé NTFS disků mají tedy smůlu. Spouštěcí disketu vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na disketu a z menu vyberete položku Naformátovat. Poté stačí vložit prázdnou disketu do mechaniky, zaškrtnout řádek Vytvořit spouštěcí disketu MS-DOS.

Tipy pro začátečníky

38 – klávesnice na obrazovce
Nemáte klávesnici, ale i přesto na ní potřebujete psát? Pak zkuste tu virtuální, která je přítomna v systému Windows. Program Klávesnice na obrazovce je poskytuje také základní funkční úroveň uživatelům s omezenými pohybovými možnostmi. Do menu Spustit (Start -> Spustit) vepište příkaz (např. pomoci programu Mapa znaků, který najdete pod Start -> Programy -> Příslušenství -> Systémové nástroje -> Mapa znaků) osk.

Tipy pro začátečníky

Tipy pro pokročilé:

39 – nová záložka Podrobnosti ve Správci zařízení
Operační systém Windows XP může zobrazovat v každém hardwarovém zařízení kromě standardních záložek (Obecné, Zásady, Svazky a Ovladač) také doplňkovou s názvem Podrobnosti. Ta je pro uživatele standardně skrytá. Aktivovat ji ale můžete menší úpravou v Proměnném prostředí. Pomocí klávesové zkratky Windows+Pause Break vyvolejte Vlastnosti systému. Přepněte se na kartu Upřesnit a klikněte na tlačítko Proměnné prostředí. V okně Systémové proměnné založte novou proměnnou s názvem DEVMGR_SHOW_DETAILS a hodnotou 1. Zavřete okno Vlastnosti systému a vyvolejte Správce zařízení (např. do Spustit zadejte devmgmt.msc). Zobrazte si detaily jakéhokoliv zařízení a všimněte si poslední záložky s názvem Podrobnosti, která obsahuje další informace o zařízení:

Tipy pro pokročilé

Poznámka: Ne všechny tyto vlastnosti budou dostupné pro konkrétní dané zařízení. Ačkoli jsou všechny položky v kartě přítomné, některé nemohou obsahovat dané informace.

40 – vypnutím nástroje Obnovení systému
Windows XP, počínaje svým prvním spuštěním po nové instalaci, sleduje a zaznamenává změny v nastavení počítače. Tyto informace se ukládají na disk počítače, čímž ukusují volné místo. Službu můžete omezit nebo úplně vypnout ve Vlastnostech systému. Pomocí klávesové zkratky Windows+Pause Break vyvolejte Vlastnosti systému. Přepněte se na záložku Obnovení systému. Posouváním jezdce můžete definovat maximální velikost složky, kam se systémové soubory ukládají. Přejete-li si službu zcela vypnout, pak zaškrtněte boxík Vypnout nástroj Obnovení systému.

Tipy pro pokročilé

Pozor! Vypnete-li nebo jinak změníte tuto službu, mějte na paměti, že omezíte možnosti obnovy systému Windows XP v případě pádu PC.

41 – jak vypnout spouštěcí logo systému Windows XP
Chcete-li vypnout úvodní logo Windows XP (běžící pruh), díky kterému dojde i k nepatrnému zrychlení startu systému, pak najděte v rootu systémového disku soubor boot.ini a otevřete ho pro editaci. Za příkaz /fastdetect přidejte /noguiboot.

Tipy pro pokročilé

42 – restart a vypnutí počítače klávesovou zkratkou
Pomocí příkazu shutdown lze provádět rychlé a pohodlné vypínání, restartování či odhlašování místního, nebo vzdáleného počítače. Chcete-li příkaz využívat co možná nejlépe, pak do příkazového řádku zadejte shutdown /i. Tím zobrazíte grafické menu, ve kterém jsou přítomny všechny úkony, aniž byste je museli zadávat do příkazové řádky. Jste-li spíše zvyklí na ruční zadávání příkazů, pak do Spustit vepište cmd a poté zkuste použít příkaz shutdown s následujícími parametry:

/l  odhlásí aktuálního uživatele
/s  vypne místní počítač
/r  restartuje počítač
/a  zruší vypnutí počítače
/f  ukončení (tzv. killnutí) všech spuštěných aplikací bez zobrazení upozornění
/m
\\název_počítače umožní vypnout, restartovat nebo přerušit vypnutí vzdáleného počítače
/t xx nastaví časovač pro vypnutí počítače po xx sekundách. Výchozí hodnota je 20 sekund.

Tip: Všechny parametry si můžete nechat zobrazit po zadání shutdown /?.

Tyto poznatky můžete využít pro definování klávesových zkratek. Vytvořte na ploše nového zástupce (kliknutím pravého tlačítka myši: Nový -> Zástupce) a do umístění položky zadejte, co chcete s PC udělat. Pro ukázku jsme vybrali restartování systému za 60 sekund – shutdown.exe /r /f /t 60. Pak zadejte název zástupce např. restart systému za 1 minutu. Nyní je zapotřebí již jen přiřadit klávesovou zkratku. To uděláte ve Vlastnostech zástupce v řádku Klávesová zkratka.

Tipy pro pokročilé

Tipy pro začátečníky:

43 – jak synchronizovat hodiny počítače
Je-li počítač členem domény (skupina počítačů v síti), jsou jeho hodiny s největší pravděpodobností synchronizovány se síťovým serverem. Pokud ale PC není členem domény, nezbývá, než aktuální čas synchronizovat s časovým serverem v internetu. To je ve Windows XP prováděno automaticky. Jestliže si to ale nepřejete, pak službu můžete zakázat. Přejděte do Start -> Nastavení -> Ovládací Panely a spusťte Datum a čas. Pod třetí záložkou s názvem Čas v Internetu najdete boxík, jenž ovlivňuje synchronizaci.

Tipy pro začátečníky

Poznámka: Máte-li v PC instalován firewall a chcete provádět automatickou synchronizaci času, pak musíte povolit IP adresu serveru, na který se služba odkazuje. Pro time.nist.gov je to 192.43.244.18.

44 – snížení otáček CD/DVD mechaniky
Otravují vás vibrace optické mechaniky a různé tóny, které z ní vycházejí? Pak můžete zkusit snížit její otáčky a tím ulehčit ušním bubínkům. Jeden z mnoha prográmků, určených pro tento účel, naleznete na této adrese. Hledejte program s názvem Nero DriveSpeed. Ten pracuje jak s CD, tak i s DVD mechanikami a disponuje češtinou.

Tipy pro začátečníky

45 – prohlížejte dokumenty vytvořené v PowerPointu zdarma
Možná jste také někdy potřebovali otevřít soubor s koncovkou *.ppt. Protože jde o soubor prezentací, vytvořených v aplikaci PowerPoint 97 a vyšších verzích, musíte mít PowerPoint instalován v PC. Program samozřejmě není zdarma, ale naštěstí existuje i jeho odlehčená verze, tzv. Prohlížeč PowerPoint 2003 Viewer. Ten stačí stáhnout do PC a nainstalovat. Prezentace tak půjdou spouštět a tisknout, nelze je však upravovat. Stahujte na této adrese.

Tipy pro začátečníky

46 – vyhledávejte dokumenty odkudkoliv
Pokud ukládáte na pevný disk větší množství souborů a mnoho času trávíte jejich hledáním, možná oceníte následující tip. Stane-li se, že některý soubor nemůžete najít, automaticky zřejmě využijete nástroj Hledat. Rychlejší postup ale může být pomocí dialogového okna. V průzkumníku klikněte na jakoukoliv složku pravým tlačítkem a z menu vyberte Hledat. Dojde k otevření nám známého vyhledávače. Následné hledání bude prováděno pouze v tomto adresáři. Pokud chcete hledat jinde, musíte změnit položku Cíl vyhledávání.

Tipy pro začátečníky

Tipy pro pokročilé:

47 – (ne)skryté aplikace ve Windows XP
Systémy Windows disponují několika pomůckami, které se starají o správu počítače. Většina z nich se dá samozřejmě spustit jak z příkazové řádky, tak kliknutím na příslušný zástupce. Některé z nich jsou ale skryté. Na tyto aplikace tedy v systému nenajdete odkaz. Spouštějí se přes Start -> Spustit napsáním jména aplikace a kliknutím na OK. Zkuste tedy snadnější přístup k některým pomůckám.

Správa počítače - compmgmt.msc
Správa disků - diskmgmt.msc
Správce zařízení - devmgmt.msc
Defragmentace disku - dfrg.msc
Prohlížeč událostí - eventvwr.msc
Sdílené složky - fsmgmt.msc
Zásady skupin - gpedit.msc
Místní uživatelé a skupiny - lusrmgr.msc
Výkon - perfmon.msc
Výsledná sada zásad - rsop.msc
Místní nastavení zabezpečení - secpol.msc
Služby - services.msc

Tipy pro pokročilé

48 – jak spustit některé pomůcky z plochy
V předchozím tipu jsme zmínili některé konzolové aplikace. Pro rychlejší přístup k nim si ale můžete například na ploše vytvořit jejich zástupce. Toho lze dosáhnout velmi snadno. Vytvořte na ploše nového zástupce (kliknutím pravého tlačítka myši: Nový -> Zástupce) a do umístění položky zadejte jméno aplikace, kterou chcete spustit. Pro ukázku jsme vybrali otevření aplikace pro Zásady skupin - %systemroot%\system32\gpedit.msc. Pak zadejte název zástupce např. Zásady skupin. Pokud budete chtít, můžete navíc přiřadit i klávesovou zkratku, a to ve Vlastnostech zástupce v řádku Klávesová zkratka.

Tipy pro pokročilé

49 – vyčištění adresáře Prefetch
Windows XP používají pro zvýšení výkonu hned několik pomůcek. Mezi ně se počítá také prefetch. V systémovém adresáři Windows se nachází adresář s názvem Prefetch. Do něho se ukládají zástupci často používaných programů. Nicméně, i ten se časem zaplní, což zpomalí přístup k souborům. Proto doporučujeme soubory v adresáři mazat periodicky. Adresář otevřete pomocí Start -> Spustit a do řádku vepište prefetch.

Tipy pro pokročilé

Tipy pro začátečníky:

50 – jak otevřít soubor v jiném než přidruženém programu
Pokud systém Windows narazí na typ souboru, který nezná, a neví, jakým programem ho má otevřít, objeví se seznam, v němž si můžete vybrat. V opačném případě ho otevře zaregistrovaným programem. Přejete-li si ho ovšem otevřít v jiném programu, stačí podržet klávesu SHIFT a kliknout pravým tlačítkem na soubor. Otevře se dialogové okno, ve kterém se objeví navíc jedna položka - Otevřít v programu.

Tipy pro začátečníky

 

51 - vypnutí „rolování“ nabídkou Start ve Windows XP
Při vysokém počtu položek v nabídce Start a jejích podnabídek jsou zobrazovány pouze programy, které jste použili v poslední době. Chcete-li zobrazit všechny, klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši a z menu vyberte Vlastnosti. Přepněte se na kartu Nabídka Start a zvolte Vlastnosti. V druhé polovině okna se nachází seznam s položkou Používat individuální nabídky, kterou odškrtněte. Po zavření nabídek již nebude rolování aktivní.

Tipy pro začátečníky

52 – deaktivujte při psaní textu odkazy v Microsoft Wordu
Jistě víte, že při psaní URL adres, např. www.technet.cz dojde po zadání textu v tomto tvaru k automatické aktivaci odkazů (kliknutím budete přesměrováni na adresu). Toho se lze zbavit tím, že před text vložíte apostrof. Tento znak se nezobrazí a text se nepřemění v odkaz.

53 – zobrazení skrytých souborů a složek
Některé soubory nebo složky mohou být tzv. skryté. Jde především o soubory, ve kterých jsou uložená důležitá konfigurační data operačního systému Windows. Tyto, ale i další skryté soubory si můžete nechat zobrazit. Otevřete Tento počítač, vyberte Nástroje –> Možnosti složky. Přepněte se na kartu Zobrazení a v seznamu najděte položku Skryté soubory a složky. Klikněte na Zobrazovat skryté soubory a složky. Změny potvrďte kliknutím na OK.

Tipy pro začátečníky

Tipy pro pokročilé:

54 - skryjte logon posledně přihlášeného uživatele
Pokud používáte pro přihlášení k počítači standardní styl NT, ale nechcete nechat zobrazit jméno posledně přihlášeného uživatele, můžete tuto volbu deaktivovat. Klikněte na Start -> Spustit a vepište gpedit.msc. Přejděte do větve Konfigurace počítače -> Nastavení systému Windows -> Nastavení zabezpečení -> Místní zásady -> Možnosti zabezpečení. Zde naleznete položku Interaktivní přihlašování: nezobrazovat naposledy použité uživatelské jméno, kterou musíte změnit na Povolit.

Tipy pro pokročilé

55 – aktivace Windows XP po reinstalu není nutná
Pokud se chystáte k reinstalaci operačního systému Windows XP, pak si určitě nezapomeňte zkopírovat na nějaké bezpečné místo kromě potřebných dat také soubor wpa.dbl. Ten se standardně nachází v C:\Windows\System32. V něm jsou zapsány informace o HW vašeho počítače, které jsou použity pro aktivaci produktu Windows XP. Po provedené instalaci stačí soubor opět vrátit do zmíněné složky, bez nutnosti opětovné registrace.

Tipy pro pokročilé

56 – jak zrychlit brouzdání po internetu
Windows XP v sobě zahrnuje vyrovnávací paměť DNS (Domain Name Server). V ní jsou uloženy informace identifikující jiné počítače/servery. Pokaždé, když vepíšete do internetového prohlížeče abecední adresu idnes.cz, chcete vlastně 80.188.162.193. Tento překlad mají na starost tzv. DNS servery. Aby se počítač neptal na IP adresu, je ve Windows XP k dispozici lokální vyrovnávací paměť. Ta sníží čekací stavy. Ačkoliv je její účinnost slušná, můžete její celkový výkon ještě zvětšit. Stačí, když si vytvoříte soubor, vepíšete do něho níže uvedené řádky a uložíte ho s příponou upravaDNScache.reg. Poté na něj klikněte a informace se automaticky zavedou do registru.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

Tipy pro pokročilé

 

Tipy pro začátečníky:

57 – otevírání složek a spouštění souborů jedním kliknutím
Líbilo by se vám procházet složkami, soubory, zástupci a položkami v systému Windows stejně jako internetovými stránkami? Pokud ano, pak spusťte Průzkumníka (Windows+E), vyberte v hlavní lište Nástroje -> Možnosti složky a v oblasti Klepnutí a poklepání změňte nastavení na Otevřít položku klepnutím (vybrat ukázáním). Nyní si můžete vybrat, zda budete chtít názvy podtrhávat podle nastavení prohlížeče (druhý řádek), nebo pouze při přesunutí kurzoru myši na položku (třetí řádek).

Tipy pro začátečníky

58 - změna jazyku v programu Total Commander verze 6.xx
Používáte velice zdařilý program Total Commander a chtěli byste, aby s vámi komunikoval v mateřském jazyce? Pak stačí zabloudit na hlavním panelu do položky Configuration -> Options, kde klikněte na položku Language a ze seznamu vyberte češtinu. Změny potvrďte kliknutím na OK. Instalujete-li program poprvé, můžete si češtinu definovat hned.

Tipy pro začátečníky

59 – otevření internetové stránky z nabídky Start
Většina uživatelů pro zobrazení internetové stránky nejprve otevře prohlížeč a teprve až pak zadá URL adresu stránky. Ale věděli jste o tom, že otevřít prohlížeč není nutností? Stačí, když v nabídce Start klepnete na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadáte adresu stránky. Vyskytuje-li se v systému některý z alternativních prohlížečů (např. Opera, Mozilla), který je navíc nastaven jako výchozí, pak se adresa otevře právě v něm.

Upozornění: Stránky bez www je nutno zadávat ve formátu http://neco.cz, viz. obrázek

Tipy pro začátečníky

Tipy pro pokročilé:

60 – nevyhovuje vám rozlišení videosouboru? Změňte ho!
Máte-li správné softwarové vybavení, pak změna šířky a výšky obrazu nemusí být žádný problém. Jeden z nejlepších programů můžete stahovat na této adrese – Virtual Dub (664 kB). Po rozbalení archívu program spusťte. Pomocí položky File -> Open video file načtěte video k úpravě. Pak klikněte na položku Video -> Filters -> Add. Ze seznamu vyberte resize a klikněte na OK. Nastavte novou šířku a výšku videa. Volbu potvrďte a v následujícím okně klikněte na OK. Nyní stačí vybrat kodek pro komprimaci videa (Video -> Compression), případně zvolit přímou kopii (Video a klikněte na řádek Direct stream copy) a v nabídce File vyberte Save as AVI. Poté začne přepočet videa, jehož doba je závislá především na výkonu PC.

Tipy pro pokročilé

61 - odstranění položek z panelu Přidat nebo odebrat programy
Standardní cesta pro odebrání jakéhokoliv instalovaného programu v systémech Windows vede přes panel Přidat nebo odebrat programy. Pokud se vám již stalo, že jste nějaký software odebrali jiným způsobem (nejméně šetrný je kompletní smazání jeho složky), pak vám jistě ve zmiňovaném panelu zůstal jeho záznam. Spusťte editor registru (regedit) a najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. V něm najdete všechny klíče, které jsou ve skutečnosti položkami v panelu Přidat nebo odebrat programy. Označte ty, které si nepřejete, a stiskněte klávesu Delete.

Tipy pro pokročilé

62 – vypnutí systémového pípání
Pokud vám vadí varovné pípnutí při systémové chybě Windows, můžete ho vypnout. Klikněte na nabídku Start, vyberte Spustit a do řádku Otevřít vepište regedit. Po otevření okna najděte klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound. Na pravé straně dvakrát poklikejte na řádek s názvem Beep a změňte údaj hodnoty z yes na no. Změny se projeví po příštím restartu PC.

Tipy pro pokročilé

63 – jak přetaktovat grafickou kartu nVIDIA?
Zkušení a ostřílení uživatelé jistě znají pomůcku jménem coolbits.org. Jde o konfigurační soubor, prostřednictvím kterého dojde k přidání údajů do registru Windows. Díky novému záznamu lze pak pohodlně z prostředí Windows měnit frekvenci jádra a paměti grafických karet nVIDIA nezávisle na sobě. Stáhněte soubor a dvakrát na něj klikněte. Po přidání informací do registru přejděte na Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zobrazení. Klikněte na záložku Nastavení -> Upřesnit -> GeForce XX (případně Riva XX) a v ovládacím panelu ovladačů se objeví nová záložka Taktovací kmitočty, na níž lze požadované frekvence jednoduše nastavit.

Tipy pro pokročilé

Tipy pro začátečníky:

64 – rychlé zamknutí počítače
Pro zamknutí počítače většina uživatelů využívá takzvaného trojhmatu Ctrl+Alt+Delete. Další postup, jak uzamknout pracovní stanici, může být přes klávesovou zkratku Windows+L. Ovšem jen za předpokladu, že je vypnutá funkce Rychlé přepínání uživatelů. Funkce Rychlé přepínání uživatelů není k dispozici v počítačích, které jsou součástí síťové domény.

65 – přečetl si adresát můj e-mail?
Chcete-li vědět, zda-li si příjemce vámi odeslaný e-mail přečetl, můžete v programu Outlooku Express 6 nastavit Požadovat potvrzení o přečtení. V Outlook Express otevřete okno nové zprávy a v hlavním menu klikněte na Nástroje a vyberte Požadovat potvrzení o přečtení. Po otevření zprávy příjemcem vám bude zaslán e-mail s informací, kdy si adresát zprávu přečetl.

Tipy pro začátečníky

66 – využijte kolečko myši pro procházení mezi internetovými stránkami
Majitelé myší s kolečkem mohou pro procházení již navštívených stránek využít nový postup. Přidržíte-li klávesu Shift a otočíte kolečkem dolů, přesunete se na předchozí navštívenou stránku, popisovaným způsobem tedy dosáhnete stejného výsledku jako při kliknutí na tlačítko Dozadu. Pokud se chcete posunout o stránku Dopředu, opět stiskněte Shift a otočte kolečkem myši, tentokrát však směrem nahoru.

Tipy pro pokročilé:

67 – vyčištění stránkovacího souboru (pagefile) po vypnutí PC
Virtuální paměť používá stránkovací soubor, aby stránky paměti odkládal na disk v případě, že nejsou používány. Soubor svou velikostí ukusuje značné místo na disku a jsou v něm uloženy citlivé informace, které i po restartu zůstanou k dispozici. Jednoduchou změnou v registru můžete nastavit, aby se soubor mazal společně s vypínáním PC. Spusťte regedit a najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management. Na pravé straně naleznete položku ClearPageFileAtShutdown. Dvakrát na ni poklepejte a v okně změňte hodnotu z 0 na 1.

Tipy pro pokročilé

68 – jak zakázat zobrazení ikonek v tray liště
Pokud si nepřejete, aby se v tray liště (jde o pravou oblast hlavní lišty) objevovaly další ikonky, kromě systémových hodin, pak zkuste následující postup. V registru nejděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies a vytvořte nový klíč s označením Explorer. Poté se přesuňte na pravou stranu okna a vytvořte novou hodnotu DWORD s názvem NoTrayItemsDisplay. Přiřaďte jí hodnotu 1. Zavřete editor registru a restartujte PC.

Tipy pro pokročilé 

69 – defragmentace systémových souborů při startu Windows
Jako velice výhodná vlastnost operačního systému Windows XP se může jevit možnost spustit defragmentaci systémových souborů při startu počítače. V podstatě to znamená, že všechny systémové soubory jsou umístěny do nejrychlejší oblasti disku. Standardně by tato volba měla být zapnuta, ale pokud jste přešli na Windows XP ze starší verze Windows, nemusí tomu tak být. Podívejte se tedy do registru (Start -> Spustit vepište regedit) a vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction. V pravé části okna zkontrolujte řetěz Enable, zda je jeho hodnota nastavena na Y. Pokud ne, pak ji nastavte a restartujte PC.

Tipy pro pokročilé

70 – jak zkopírovat celý disk i se systémem
Rozhodli jste se koupit nový disk, jehož parametry jsou výrazně lepší než-li u toho starého, a chtěli byste ho používat jako systémový? Pokud ano, ale nechce se vám podstupovat celou proceduru nové instalace systému Windows, pak můžete zkusit jeden příkaz. Připojte nový  disk, nabootujte a naformátujte ho. Do příkazového řádku vepište příkaz xcopy c:\*.* d:\ /c/h/e/k/r, kde písmeno "c" značí písmeno jednotky, na které se nachází operační systém a "d" je označení nového disku ve vašem PC. Po zkopírování dat připojte nový disk místo starého a nezapomeňte provést jeho detekci v BIOSu.

Tipy pro pokročilé

Tipy pro začátečníky:

71 – internetové stránky v offline režimu
Připojujete-li se k internetu prostřednictvím některého z dražších modelů (dial-up, ISDN apod.), pak je pro vás každá strávená minuta mimo plán velice drahou záležitostí. Pokud se potřebujete podívat na určitou stránku, pak vás připojení asi nemine. Nachází-li se však informace na již navštívené adrese, pak můžete zkusit využít tzv. režim offline. V Internet Exploreru klikněte na Soubor a zvolte položku Pracovat offline. Tím přepnete váš browser do režimu, ve kterém lze načítat již jednou otevřené stránky a tím se tak vrátit k informacím, které vás zajímají.

Tipy pro začátečníky

72 - jak se zbavit souboru Thumbs.db
Možná jste si již někdy všimli, že se na pevném disku objevují soubory označené jako Thumbs.db. Pokud tyto soubory smažete, po čase se opět objeví. Kouzla? Ne, jde o součást operačního systému, do které se ukládají obrázky, které jsou následně použity v režimu Miniatury, čímž umožňují jejich rychlejší zobrazení. Pokud chcete toto ukládaní zakázat, klikněte v Průzkumníku Windows (klávesová zkratka Windows+E) na Nástroje a potom na položku Možnosti složky. V novém okně zvolte kartu Zobrazení a v seznamu Upřesnit nastavení najděte řádek Neukládat miniatury do mezipaměti. Zrušte jeho zaškrtnutí a dialogové okno zavřete.