web přesměrován

Dualboot

Instalace dvou systémů na jeden disk

Tenhle návod je určen předev?ím pro Win 2000, XP, a Vista. Dá se nejspí? praktikovat i na star?ích ale není to odzkou?eno.

V?e o pc nemá ?ádnou zodpovědnost za ?kody způsobené Vámi!

XP a vista na jednom hard-disku ( hdd )


XP + Vista


Určitě jste někdy sly?ely o tom ?e mů?ou být dva systémi na jednom hdd (hard disk drive ). Jeliko? za normálních podmínek se dva Windowsy na jednom hdd nesnesou tak ho budeme muset rozdělit na 2 části. (nebojte je to velmi jednoduché a při správném pou?ití i bezpečné). Dále Vám vysvětlím postup kapku podrobněji.

Zavaděč systému


Zavaděč systému (ang. bootloader) je první specifickou částí operačního systému. A? do okam?iku ne? je zaveden do paměti a je mu předáno řízení je sled prováděných činností zcela nezávislý na konkrétním operačním systému (do tohoto okam?iku probíhá inicializace technických prostředků počítače a vytvoření nezbytného běhového prostředí). Zavaděč systému je zodpovědný za to, ?e při startu počítače je nalezen na disku operační systém, který se začne spou?tět.

V souvislosti se zaváděčem systému a Windows Vista je třeba zmínit, ?e tento nový operační systém není kompatibilní se star?ími zavaděči systémů rodiny Windows NT (tedy zejména se zavaděči Windows XP a 2000) - opačně to v?ak funguje zaváděč Vist rozumí Windows XP.

To znamená důle?itou věc - pokud budete zkou?et dva operační systémy na jednom disku (tzv. dualboot, kdy ka?dý operační systém je na jiném oddíle) a nainstalujete Windows XP dodatečně k Windows Vista, dojde k přepsání zavaděče Visty, a do systému se nebude mo?né standardní cestou dostat (na?těstí oprava není problém, jak si uká?eme dále).

Schůdněj?ím ře?ením se tedy na první pohled zdá instalace star?ího systému, a pak teprve Windows Vista. Bohu?el ani toto nemusí být úplně bez problémů...

Dělení pevného disku


  • první oddíl - Windows XP
  • druhý oddíl připravíme pro Vistu
  • třetí oddíl je určen pro data
Úplně uptimální je mít 3 pevné disky.

Na dělení doporučuji Partition Magic. V?e se dá udělat lehce ve windows i v če?tině. Pokud nevíte kde ho sehnat napi?te mi sem a já Vám poradím. Za pomoci tohoto programu je mo?né i pouzdě?í sloučení odílů, tvrzení ?e tím disk nenávratně rozdělíte je nepravdivé (já ho u? dělil a slučoval asi 3x).

Jak na dělení aneb návod jak si "rozdělit hdd"Po spu?tění programu nás přivítá příjemné prostředí programu (na obrázku mů?ete vidět ?e já mám 2 pevné disky ale pou?ívám jen XP, Vistu nerozjedu (rozjedu ale hrozně pomalu) u? jsem ji měl teda jednou naistalovanou).

Na vistu doporučuji udělat oddíl asi tak 15 - 20 gb na XP stačí 10 gb i s rezervou. Myslím si ?e vytvoření odílů (a případné smazaní) zvládnou s Partition Magic hravě i méně zku?ení u?ivatelé. Jen bych dodal ?e odíly budou lep?í s systémem souborů NTFS

Instalace systému

Pokud budete instalovat Vistu na XP tak to budete mít jednudu??í na opak to taky jde.

Instalace Visty na XP


Tohle je snad nejednodu??í způsob. Stačí naistalovat Visty na druhý čistý odíl bez XP a mů?ete Vistu pou?ívat i s XP. Při startu si vybere s boot menu po?adovaný systém.

Instalace XP na Vistu

Naistalujte Win XP na druhý disk a ted přujde na ředu obnovení zavaděče Visty (XP-čka Vistu nepoznají).

recorvery vista

recorvery boot vista